Participació del Dr. Héctor Simón al projecte COST

El Dr. Héctor Simón Moreno ha participat en el “COST Action SOS Cohesion- Social services, welfare state and places: Workshop and open local seminar” (http://www.cost-is1102-cohesion.unirc.it/), concretament en el “WG2.4. Housing and neighbourood”. El Workshop ha tingut lloc a la Facultat d´Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. El principal objectiu d´aquest projecte és compartir i comparar els coneixements sobre les característiques i els efectes de la recent reestructuració dels serveis socials en diferents contextos nacionals/regionals des de cinc punts de vista: eficiència; governabilitat democràtica; cohesió social i territorial; mercat de treball i gènere. El Dr. Simón ha presentat la Càtedra d´Habitatge i exposat els reptes d´aquesta disciplina en l´actualitat des d´un punt de vista jurídic.