El Llindar

ONU-Hàbitat Espanya ha rebut un dels exemplars de cortesia de l’experiència de simulació “El Llindar” en el marc de les activitats que desenvolupa la Càtedra en compliment del seu objectiu fundacional de transferir el coneixement. Ens complau la bona acollida per part de les institucions i esperem que aquesta aportació pugui contribuir a reflexionar sobre la problemàtica del sensellarisme.

La web del projecte és: https://llindar.cat

 

Premsa

Habitatge: tenir un sostre, un dret poc protegit i amb polítiques pendulars en funció del color dels governs. El Prof. Dr. Sergio Nasarre parla per a Ara.cat

https://www.ara.cat/es/politica/Vivienda-protegido-politicas-pendulares-gobiernos_0_2576742411.html

 

Altafulla

L’Ajuntament d’Altafulla i la Càtedra preparen un pla que detecti les mancances en habitatge i proposi les solucions.

https://www.altafulles.cat/lajuntament-i-la-catedra-de-lhabitatge-de-la-urv-preparen-un-pla-que-detecti-les-mancances-en-habitatge-i-proposi-les-solucions/

Premsa

La Dra. Blanca Deusdad participa als “Esmorzar-Col·loquis del Diari” parlant de l’estalvi per a la jubilació incorpora els canvis socials, Diari de Tarragona, 02/12/2020

https://www.diaridetarragona.com/economia/Ahorrar-para-la-jubilacion-a-debate-en-los-Esmorzars-Colloquis-del-Diari–20201202-0074.html

Diari de Tarragona

L’habitatge col·laboratiu en temps de Covid-19, Sra. Maria Paula Rodríguez, Diari de Tarragona, 06/12/2020

Link: https://www.diaridetarragona.com/economia/La-vivienda-colaborativa-en-tiempos-de-Covid-19-20201207-0020.html

TV

Entrevista al Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar sobre el sensellarisme ocult. Betevé. 02/12/2020

https://beteve.cat/basics/sergio-nasarre-informe-sindica-greuges-lloguer-irregular/

 

Vídeo

Ja està disponible la gravació del webinar sobre “Habitatge: dret, actiu i territori”: http://housing.urv.cat/webinar-vivienda-derecho-activo-territorio/

Sensellarisme ocult

La Càtedra col·labora amb la Síndica de Greuges de Barcelona per fer un informe sobre el sensellarisme ocult. L’informe està disponible a: https://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/monografics/lloguer.habitacions.pdf

Més informació a:

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20201201/el-sinhogarismo-oculto-en-barcelona-8229390

https://www.naciodigital.cat/noticia/212474/lloguer-habitacions-es-va-encarir-2019-barcelona

https://www.lavanguardia.com/politica/20201201/49839511293/sindica-alerta-de-que-se-esta-agravando-la-situacion-del-sinhogarismo-oculto.html

Concessió de l’ajut del programa Reseach to Bussiness de la Fundació URV per al projecte “Diseño y comercialización de un ‘Certificado de buena gestión de vivienda social’ (CVS)”

El projecte de la Càtedra “Diseño y comercialización de un ‘Certificado de buena gestión de vivienda social’ (CVS)” ha estat beneficiari d’un dels set ajuts del programa Reseach to Bussiness de la Fundació URV, el qual té com a objectiu donar suport a tota la fase prèvia de la posada al mercat o de la comercialització dels coneixements obtinguts amb la recerca de la Universitat.

L’objectiu del projecte és dissenyar i desenvolupar un protocol que permeti avaluar i posteriorment certificar la bona gestió de les entitats que ofereixin i gestionin habitatge social, ja siguin organismes o empreses públiques com entitats privades amb o sense ànim de lucre. El certificat de bona gestió d’habitatge social (CVS) constituirà una garantia de gestió eficient i un segell de bona qualitat en la gestió i és fruit, principalment, dels resultats obtinguts amb les tesis doctorals de la Dra. Núria Lambea (Propuesta de un modelo de provisión y gestión de vivienda social en clave europea) i la Dra. Maridalia Rodríguez (La inversión extranjera a través del fideicomiso inmobiliario para mitigar el déficit habitacional en la República Dominicana), així com també del constant treball i la recerca duta a terme a nivell internacional i nacional pels membres de la Càtedra.

El projecte es durà a terme al llarg del 2021 i també inclourà tres projectes pilot amb entitats que ja han mostrat interès per sotmetre’s a aquesta avaluació i certificació. Són l’Ajuntament de Reus, des de la Regidoria d’Economia, Coneixement i Habitatge; el Servei Municipal de l’Habitatge i actuacions urbanes S.A. (SMHAUSA) i la Fundació Hàbitat3, entitat gestora d’habitatge social del tercer sector. Aquests projectes ens ajudaran a acabar de definir i consolidar el nostre certificat, per tal de poder-lo comercialitzar a nivell autonòmic i també a nivell estatal.

https://diaridigital.urv.cat/lliurament-de-set-ajuts-per-facilitar-larribada-al-mercat-de-tecnologies-desenvolupades-a-la-urv/?_ga=2.192855530.1350615896.1606734299-1532221010.1606734299

Pla local de l’Habitatge

La Càtedra col·labora amb l’Ajuntament de Tarragona per a la redacció del Pla Local de l’Habitatge

https://www.diaridetarragona.com/tarragona/Desde-2013-no-se-ha-acabado-ninguna-vivienda-protegida-en-Tarragona-20201124-0002.html