Postgrau en Polítiques d’habitatge

El pròxim curs acadèmic, la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV completa la seva formació en matèria d’habitatge amb un nou Postgrau Universitari en Polítiques d’habitatge, únic en la seva espècie. S’uneix al postgrau en mediació i al curs d’agents immobiliaris, tots dos homologats i que van per la seva 8a edició.
La docència del Postgrau en Polítiques d’habitatge serà virtual i ja està oberta la pre-inscripció.

El programa està al link: http://housing.urv.cat/portada/docencia/postgrau-en-politiques-dhabitatge/

 

 

Televisió

Entrevista a la Dra. Blanca Deusdad sobre el Covid, les persones grans i les residències.

http://www.alacarta.cat/postdata/capitol/envelliment

 

 

Número especial de la revista “Housing” sobre habitatge i COVID-19

Aquest número especial de la revista “Housing” editada per la Càtedra semestralment està dedicat a “Habitatge i COVID-19”. Al llarg de les seves més de 80 planes, els catorze autors van analitzant com ha estat la realitat de l’habitatge durant la pandèmia i reflexionen com podria ser ens els propers mesos.
A més, el número recull les nombroses novetats legislatives aparegudes aquests darrers sis mesos, una ressenya de les 36 activitats de la Càtedra dutes a terme en aquest període, incloent la defensa de dues tesis doctorals, i els dos llibres que els nostres investigadors i investigadores han publicat.
La publicació pot trobar-se a: http://housing.urv.cat/portada/recerca/newsletter/

És de lliure accés, i es pot trobar tant en format PDF com en format d’iBooks Multimedia, publicada a 51 països.

Televisió

Entrevista al prof. Dr. Sergio Nasarre sobre “Calen mesures incentivadores per ajudar a l’impuls del lloguer”.

Tv Reus, 21/07/2020

Link: http://www.canalreustv.cat/noticies/calen-mesures-incentivadores-ajudar-limpuls-del-lloguer

Publicació

El prof. Dr. Sergio Nasarre i el Dr. Héctor Simón han publicat l’article científic “Housing not for all” que està dedicat a la falta d’accessibilitat universal en l’habitatge de les persones majors i amb discapacitat tant a Espanya, com a Alemanya i Suècia.
L’enllaç a la revista és: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JPPEL-05-2019-0028/full/html?fbclid=IwAR2MBeb054R0hMAYty8zLr34bjmwKqVS9Y3bdfcpFKziOjlhTQksecDMurU

 

Webinar

El dijous dia 23 de juliol el Prof. Dr. Sergio Nasarre participa a l’“Aparador de literatura immobiliària” organitzat per API-Col·legis i Associació d’Agents Immobiliaris.

Link: https://mailchi.mp/api/webinar-aparador-887118?e=a2eb600a19

 

Premsa

Entrevista al Dr. Héctor Simón sobre l’accessibilitat dels edificis.

Link: https://tarragonadigital.com/area-metropolitana/estudi-habitatges-accessibles-urv-2020

Publicació del llibre “La tokenización de bienes en blockchain: cuestiones civiles y tributarias”, Thomson Reuters Aranzadi

La Càtedra UNESCO d’Habitatge ha publicat recentment el llibre “La tokenización de bienes en blockchain: cuestiones civiles y tributarias” (Thomson Reuters Aranzadi, 2020), que deriva de la recerca duta a terme en el marc del projecte “Vivienda colaborativa” (Ministerio de Economía, 2018) i del projecte “La tokenització de drets reals en la regulació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya” (CEJFE, 2019).
Aquesta obra està dedicada a l’estudi de les conseqüències jurídico-civils de la representació del domini i de drets reals limitats en fitxes digitals (tokens) que operen en una blockchain. Aquesta pràctica tecnològica possibilita que es pugui representar un determinat dret (per exemple, la propietat d’un habitatge) en una fitxa digital, que podrà ser negociada de forma àgil o, fins i tot, automàtica, gràcies als contractes intel·ligents (smart contracts), alhora que queda inscrita en un registre distribuït (blockchain) protegit criptogràficament. Això possibilita, al menys sobre el paper, un sistema de transmissió de béns més ràpid, econòmic i transnacional. No obstant això, aquest sistema no està exempt de dubtes i debilitats, al temps que presenta nous reptes per al nostre Dret civil i tributari.
Trobeu més informació al següent enllaç: https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/duo-papel-ebook/la-tokenizacion-de-bienes-en-blockchainduo/p/10016091

Benecon University Consortium UNESCO Chair

Ha sortit publicat el Mapamundi interactiu on hi consten totes les Càtedres UNESCO del mon i que inclou la Càtedra UNESCO d’habitatge de la URV.

http://www.benecon.it/unescowebgis/

Entrevista

A la Dra. Blanca Deusdad sobre la crisi del sistema de dependència en el context de la COVID-19 i el projecte Socatel.

https://www.youtube.com/watch?v=WIIxEEIPj84&feature=youtu.be&fbclid=IwAR03adX5zQX53wE8ZbsmhzcL5tnXjcK7T1nLMU8HCSyJ4Kz0_qz1y6fv8ZU