Publicació

La Dra. Estela Rivas Nieto ha publicat el capítol “Retos Tributarios del crowdfunding”, a la monografia Comercio internacional y economía col·laborativa en la era digital. Aspectos tributarios y empresariales, de l’editorial Thomson Reuters Aranzadi

Reunió del comitè de coordinació internacional de ENHR

El Prof. Dr. Sergio Nasarre ha participat  a la reunió del comitè de coordinació internacional de la ENHR – European Network for HousingResearch on, entre altres coses, han analitzat on i com s’organitzarà el congrés ENHR 2020. (08-11-2019) ENHR és la xarxa d’investigadors experts en habitatge més gran d’Europa. https://www.enhr.net

Partner internacional

La Càtedra UNESCO de l’Habitatge de la URV serà un dels partners internacionals del projecte “La sistematització dels smart contracts dins de la teoria del dret contractual clàssic” del Departament de Dret Civil de la Universitat de Malta, Gràcies al suport del Dr. Kur tXerri, aquest departament ha obtingut una ajuda del Research Grant Committee (Comitè d’ajudes a la recerca) de la mateixa Universitat, per a dur a terme una recerca sobre els efectes jurídics dels protocols informàtics que contenen acords d’aplicació immediata o executables parcial o totalment. Aquest projecte de recerca es desenvoluparà al llarg de dos anys i la Càtedra, com partner, s’involucrarà en les seves diverses fases.
https://www.um.edu.mt/newspoint/news/features/2019/10/universityofmaltaresearchfundawards

El Llindar

A la web https://llindar.cat trobareu informació sobre el sensellarisme, el documental “El Umbral” i l’experiència gamificada “El llindar”. La web està en català, castellà i anglès.

 

Nomenament com a coordinador del Southern European Housing Working Group de la xarxa ENHR

El Dr. Héctor Simón ha sigut nomenat coordinador del Southern European Housing Working Group de la red europea European Network for Housing Research, que aglutina més de 800 investigadors i 100 institucions europees i que pretén ser una plataforma per a incentivar la recerca en matèria d’habitatge des d’una perspectiva interdisciplinar. El grup aborda una diversitat de temes relacionats amb les polítiques d’habitatge del Estats del sur d’Europa i es reuneix amb una freqüència anual. Més informació està disponible a https://www.enhr.net/southern.php.

Llei maltesa

El Parlament de Malta va aprovar, el 5 de novembre de 2019, per unanimitat, la Llei d’arrendaments d’habitatge (Private ResidentialLeases Act), una nova llei que entrarà en vigor l’1 de gener de 2020 i que regularitzarà el sector liberalitzat de lloguers privats a Malta. La nova llei regula, entre altres coses: l’obligació de l’arrendador de registrar el contracte de lloguer en la Housing Authority (Autoritat d’Habitatge); la fixació d’una durada contractual mínima d’un any; i l’obligació de l’arrendador de notificar a l’arrendatari sobre qualsevol eventual renovació o terminació del contracte almenys tres mesos abans del seu venciment. Aquesta Llei maltesa és producte de la recerca coordinada pel Dr. KurtXerri (doctor en Dret per la URV i membre de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV) que actualment és assessor del Secretari Parlamentari d’Allotjament Social, l’Excm. Roderick Galdes.

https://www.independent.com.mt/articles/2019-11-06/local-news/Parliament-approves-rent-reform-law-6736215772

IV Congreso Internacional para el Estudio de la Mediación y el Conflicto

La Sra. Emma López va participar al IV Congreso Internacional para el Estudio de la Mediación y el Conflicto, que va tenir lloc a Murcia entre els dies 3 i 5 d’octubre amb la comunicació “L’ús de la mediació en els conflictes derivats del contracte d’arrendament”.

https://eventos.um.es/28085/section/15881/iv-congreso-internacional-para-el-estudio-de-la-mediacion-y-el-conflicto.html

Jornada: Habitatge en 360 º

El proppassat dia 31 d’octubre la Càtedra va organitzar la Jornada “Habitatge en 360º” a la Pedrera de Barcelona. El programa està a: http://housing.urv.cat/la-pedrera-habitatge-360/

https://www.barcelona.cat/infobarcelona/es/barcelona-ha-puesto-en-el-centro-las-politicas-de-vivienda-y-esto-ha-tenido-un-efecto-contagio-en-otras-administraciones_874065.html

https://tarragonadigital.com/area-metropolitana/catedra-habitatge-urv-sensellarisme-jornades

http://diaridigital.urv.cat/la-catedra-unesco-dhabitatge-analitza-la-situacio-de-lhabitatge-actual-i-de-futur/

Seminari predoctoral

Segon seminari on els doctorands i les doctorandes han pogut presentar el progrés dels seus treballs sobre la recerca en habitatge. Han participat Paula Rodríguez, Silvana Canales, Andrés Labella i LLuc Font (06/11/2019).