Seminaris MUDEC

El Sr. José M. Mas i Flores, president del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona, impartirà la conferència “El derecho documental inmobiliario” en el marc dels Seminaris del Màster en Dret de l’Empresa i la Contractació, el dilluns 11 de maig a les 16h al seminari 2.

Entrevista a Cadena SER

El dia 3 de maig de 2015 el Dr. Sergio Nasarre va ser entrevistat a la Cadena SER, dins el programa “SER consumidor”, sobre la regulació de les tinences intermèdies: la propietat compartida (compra progressiva d’un habitatge) i la propietat temporal (compra de la totalitat d’un habitatge per un temps cert) com a noves formes d’accès a l’habitatge.

L’entrevista completa es pot consultar al següent enllaç (min. 30:13 a 36).

Finalista al Concurs d’Investigadors Novells de la FCJ URV

La investigadora predoctoral de la Càtedra d’Habitatge, Gemma Caballé, ha quedat classificada en segon lloc al Concurs d’Investigadors Novells de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV amb el seu treball “¿Qué es una vivienda?”, que versa sobre el concepte d’habitatge. Més info.

Participació a la Conferència COST

La investigadora de la Càtedra, Dra. Blanca Deusdad, ha participat a la Conferència COST 1402 Ageism from a Multinational, Interdisciplinary Perspective, realitzada a Dublin el 27 i 28 d’abril.

Participació al Congreso Latinoamericano de Vivienda de Interés Social

La Dra. Estela Rivas Nieto, subdirectora de la Càtedra d’habitatge, participarà el proper juliol al Congreso Latinoamericano de Vivienda de Interés Social, que es realitzarà a Montevideo, per debatre aspectes sobre l’arrendament urbà i com incrementar l’ús d’aquest contracte a l’Amèrica Llatina.

Compareixença al Parlament de Catalunya

Dos membres de la Càtedra d’habitatge han estat cridats com a experts al Parlament de Catalunya, en la sessió del 27 de maig, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (202-00018/08).

Taula rodona sobre les polítiques socials d’habitatge

El 7 d’abril s’ha organitzat per la Càtedra d’habitatge la taula rodona en la que els candidats de les eleccions municipals de Tarragona del 2015 han ofert el seu punt de vista sobre les polítiques d’habitatge que es volen dur a terme a Tarragona. Ha moderat la taula rodona el Dr. Sergio Nasarre, director de la Càtedra, així com Estela Rivas, vicedecana de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV i sotsdirectora de la Càtedra d’habitatge.

Cloenda curs d’agent immobiliari

El 14 de març es va realitzar a la seu de la Fundació Rovira i Virgili la cloenda de la segona edició del curs d’agent immoboliari i gestor de la propietat, coordinat pel Dr. Héctor Simón i el Dr. Sergio Nasarre, i on varis membres de la Càtedra imparteixen docència. El curs permet acreditar un nivell formatiu per part dels qui exerceixen l’activitat immobiliària i complir els nous requisits per tenir accés a la professió d’Agent Immobiliari.

Més informació

Publicació del llibre “European Condominium Law”

Ha estat publicada l’obra European Condominium Law (Cambridge University Press), coordinada per Cornelius Van Der Merwe, on el Dr. Sergio Nasarre és coautor respecte a la perspectiva de la legislació de propietat horitzontal del nostre ordenament jurídic.

Més informació.

Conferència a la Cambra de la Propietat Urbana

El 19 de febrer s’ha realitzat, en el marc dels 100 anys de la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona, una conferència a carrec del Dr. Sergio Nasarre Aznar, director de la Càtedra d’habitatge, en que s’ha explicat la creació i futures perspectives de la Llei 20/2014, del Codi de Consum de Catalunya. Més informació.